Zalanie na lotnisku

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
UM

Terminal portu lotniczego

Średnie kredyty 3800
Wymagane posterunki straży pożarnej 16
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Minimalna wydajność pomp 8000
Wymagane samochody pożarnicze 5
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Ilość wody do wypompowania 42000
Wstecz