Alarm Bombowy w Hotelu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
UM

Hotel

Średnie kredyty 11000
Wymagane posterunki straży pożarnej 17
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Wymagane posterunki policji 12
Rodzaj misji Misje policyjne
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 9
Wymagany SH lub SD 1
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane ambulanse 1
Wymagane radiowozy 6
Wymagany personel SPKP (w samochodzie SPKP) 4
Potrzeba Jednostki K-9 1
Inne informacje Wartość
Maksymalna liczba więźniów 2
Maksymalna liczba Radiowozów OPI, które mogą zostać zastąpione przez Radiowozy straży miejskiej 1
Wstecz