Niezidentyfikowana substancja na drodze

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 5000
Wymagane posterunki straży pożarnej 11
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane SP Rchem 1
Inne informacje Wartość
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Wstecz