Zagrożenie skażeniem chemicznym w pociągu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 10900
UM

Dworzec kolejowy (ruch podmiejski)
Dworzec kolejowy (ruch podmiejski i dalekobieżny)

Wymagane posterunki straży pożarnej 19
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 8
Rozbudowa o Robot CBRNE 1
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 7
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane SP Rchem 4
Wymagane ambulanse 2
Wymagany Robot CBRNE 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 20
Rodzaj pacjenta Neurologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 25
Minimalna liczba pacjentów 5
Ambulans P może zostać zastąpiony przez Ambulans T Tak
Warianty misji Zagrożenie skażeniem chemicznym w pociągu
Wstecz