Katastrofa lekkiego samolotu (lotnisko)

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2500
UM

Mały port lotniczy (pas startowy)

Wymagane posterunki straży pożarnej 14
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 3
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 8000
Wymagana piana gaśnicza 1200
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 4
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Warianty misji Katastrofa lekkiego samolotu (lotnisko)
Wstecz