Zabezpieczenie imprezy sportowej

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 8500
Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane posterunki policji 3
Wymagane Oddziały Prewencji Policji 2
Rodzaj misji Misje policyjne
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 1
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane radiowozy 4
Wymagane ambulanse 2
Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) 1
Wymagane ambulanse OPP 1
Wymagane armatki wodne 1
Inne informacje Wartość
Wymagany personel 25x Szkolenie Personalne OPP
Czas trwania 1 godzina
Wstecz