Dachowanie samochodu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1505
Wymagane posterunki straży pożarnej 5
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego 1
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 1200
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane radiowozy WRD 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 5
Minimalna liczba pacjentów 1
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 40
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 20
Warianty misji Dachowanie samochodu
Wstecz