Zawalenie się wieży kościoła

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 10200
Wymagane posterunki straży pożarnej 17
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 6
Wymagane posterunki policji 2
Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze 1
Wymagany posiadany personel
30x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Rodzaj misji Misje ratownictwa wysokościowego
Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 8
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 3
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane radiowozy 1
Potrzebny Dźwig SP 1
Prawdopodobieństwo że Dźwig SP będzie potrzebny 80
Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze 2
Inne informacje Wartość
Wymagany personel 14x Ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze
Maks. Pacjenci 8
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 70
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 25
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 5
Warianty misji Zawalenie się wieży kościoła
Wstecz